Сучасний кабінет МАТЕМАТИКИ з інтерактивною системою опитування

Математика

У кабінеті математики за допомогою інтерактивноїсистеми вчитель проводить опитування, а кожен учень дає відповіді, використовуючи радіочастотний пульт. Спеціальне програмне забезпечення дозволяє створювати опитування в Power Point або поверх будь-якого додатку, виводити результати на екран та аналізувати їх. Простий доступний інтерфейс дозволяє легко керувати голосуванням, учасниками, змістом, сесіями тазвітами.

Доп услуги