Набір статей до "Українського педагогічного журналу"

30.01.2019

Шановні колеги!

Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України запрошує до співпраці та пропонує долучитись до обговорення актуальних проблем і досягнень педагогічної теорії та практики на сторінках фахового наукового видання «Український педагогічний журнал».

Журнал входить до міжнародної наукометричної бази РІНЦ; зареєстрований у міжнародній системі CrossRef (DOI: 10.32405/2411-1317-2018-3); індексується Google Scholar (Google Академія), Index Copernicus,   Research Bible (Японія),  Citefactor  (Канада) та є рецензованим.

Наукові статті в журналі публікуються українською, англійською та  російською мовами. Періодичність друку – 4 рази на рік. 

Основні напрями досліджень для публікацій: 

  • теоретико-методологічні засади вищої та загальної середньої освіти;
  • теорія освіти і навчання; 
  • історія педагогіки;    
  • порівняльна педагогіка; 
  • якість освіти; 
  • управління розвитком освіти; 
  • методики навчання в закладах загальної середньої та вищої освіти

 У перший номер журналу можна подати статті  до 10 лютого 2019 р.

Статті, надіслані пізніше, будуть розміщені у наступному номері!


 
Завантажити інформаційний лист УПЖ

Терміни подання матеріалів до друку в 2019 році:

в перший номер    – до 10 лютого (друк -  у березні);

в другий номер – до 1 травня (друк -  у червні);

в третій номер    – до 1 серпня (друк -  у вересні);

в четвертий номер – до 1 листопада (друк -  у грудні).


Повернення до списку