Засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.452.01

29.05.2017

29 червня 2017 року о 14.00

у конференц-залі Інституту педагогіки НАПН України (кім. 418) відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.452.01    

Порядок денний:

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук Янченко Тамари Василівни на тему «Витоки та засади наукового розвитку і практичного втілення педології в Україні».

Спеціальність: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки.

Науковий консультант: 

Сухомлинська Ольга Василівна, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України

Офіційні опоненти:

Лобода Світлана Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри комп’ютерних мультимедійних технологій (Навчально-науковий інститут комп’ютерних мультимедійних технологій Національного авіаційного університету);

Петренко Оксана Борисівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії та методики виховання (Рівненський державний гуманітарний університет)

Сейко Наталія Андріївна, доктор педагогічних наук, професор, проректор з наукової і міжнародної роботи (Житомирський державний університет імені Івана Франка).


Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Іванюк Інни Володимирівни на тему «Формування профільно орієнтованого цілісного освітнього простору загальноосвітнього навчального закладу».

Спеціальність: 13.00.09 – теорія навчання.

Науковий керівник: 

Франчук Тетяна Йосипівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки дошкільної, початкової, середньої і вищої освіти та управління навчальним закладом (Кам’янець-Подільський педагогічний університет імені Івана Огієнка).

Офіційні опоненти: 

Васьківська Галина Олексіївна, доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу дидактики (Інститут педагогіки НАПН України);

Жукова Алла Георгіївна, кандидат педагогічних наук, директор (Гімназія міжнародних відносин № 323 м. Києва).

Повернення до списку