Засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.452.01

02.05.2017

29 травня 2017 року о 14.00

у конференц-залі Інституту педагогіки НАПН України (кім. 418) відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.452.01    

Порядок денний: 

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук Редька Валерія Григоровича на тему «Теорія і практика конструювання змісту шкільних підручників з іноземних мов».

Спеціальність: 13.00.09 – теорія навчання.

Науковий консультант: 

Топузов Олег Михайлович, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, віце-президент НАПН України.

Офіційні опоненти: 

Бондар Володимир Іванович, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, декан факультету педагогіки та психології  (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова);

Малихін Олександр Володимирович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри романо-германських мов і перекладу (Національний університет біоресурсів і природокористування України);

Чепелєва Наталія Василівна, доктор психологічних наук, професор, дійсний член НАПН України, заступник директора з наукової роботи (Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України).

Повернення до списку