Засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.452.01

25.05.2017

27 червня 2017 року о 14.00

у конференц-залі Інституту педагогіки НАПН України (кім. 418) відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.452.01    

Порядок денний:

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Тименко Марії Миколаївни на тему «Професійна орієнтація та кар’єрне навчання учнів у середніх навчальних закладах Англії».

Спеціальність: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки.

Науковий керівник: 

Локшина Олена Ігорівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу порівняльної педагогіки (Інститут педагогіки НАПН України)

Офіційні опоненти:

Сбруєва Аліна Анатоліївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки (Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка)

Максименко Оксана Олексіївна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри іноземних мов (Державний вищий навчальний заклад Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана).

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Волошеної Вікторії Вікторівни на тему «Розвиток умінь математичного моделювання старшокласників у процесі навчання природничо-математичних предметів».

Спеціальність: 13.00.09 – теорія навчання.

Науковий керівник: 

Глобін Олександр Ігорович, кандидат педагогічних наук, доцент.

Офіційні опоненти: 

Гриньова Марина Вікторівна, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, декан природничого факультету, завідувач кафедри педагогічної майстерності (Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка)

Сердюк Зоя Олексіївна, кандидат педагогічних наук, доцент, викладач кафедри методики навчання математики (Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького.

Повернення до списку