Засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.452.05

24.11.2017

26 грудня 2017 року о 13.00

в конференц-залі Інституту педагогіки НАПН України (№ 418)

за адресою вул. Січових Стрільців 52 Д

відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.452.05

Порядок денний:

1. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук Комаровою  Оленою Володимирівною з теми: «Теоретичні і методичні засади формування системи знань старшокласників у процесі навчання біології»

Спеціальність: 13.00.02 – теорія та методика навчання (біологія)

Науковий керівник: 

Гриньова Марина Вікторівна, доктор педагогічних наук, професор, декан природничого факультету Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г.Короленка МОН України.

Офіційні опоненти: 

Шапран Юрій Петрович, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри біології і методики навчання Державного вищого навчального закладу «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» МОН України;

Гончаренко Марія Степанівна, доктор біологічних наук, професор, професор кафедри валеології Харківського національного університету імені      В. Н. Каразіна МОН України;

Рибалко Ліна Миколаївна, доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, професор кафедри фізичного виховання, спорту та здоров’я людини Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка, МОН України.

Повернення до списку