Засідання спеціалізованої вченої ради К 26.452.03

08.12.2017

10 січня 2018 року о 14.00

У конференц-залі Інституту педагогіки НАПН України (кім. 418) відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради К 26.452.03

Порядок денний:

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук ВАСИЛЮК Оксани Сергіївни на тему: «Методика реалізації міжпредметних зв’язків з українською літературою у навчанні історії учнів 8-9 класів».

Спеціальність: 13.00.02 – теорія та методика навчання (історія та суспільствознавчі дисципліни).

Науковий керівник: 

Ладиченко Тетяна В’ячеславівна, кандидат історичних наук, професор (завідувач кафедри методики навчання суспільних дисциплін та гендерної освіти)

Офіційні опоненти:

Гупан Нестор Миколайович, доктор педагогічних наук, професор (головний науковий співробітник відділу суспільствознавчої освіти Інституту педагогіки України);

Возна Зоя Олександрівна, кандидат педагогічних наук (викладач кафедри всесвітньої історії та методик навчання Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини).

Повернення до списку