Тарара Анатолій Михайлович

Завідувач відділом технологічної освіти


ORCID iD:

Науковий ступінь:
Кандидат фізико-математичних наук

Вчене звання:
Старший науковий співробітник, доцент

Коло наукових інтересів:   
Науково-технічна творчість в технологічній освіті учнів загальноосвітньої школи та студентів вищих навчальних закладів.
Методологічні аспекти проектування змісту, теорії й практики технічної творчості учнів.

Технічне проектування й конструювання учнів загальноосвітньої школи. 

Профіль вченого в Google Scholar:
https://scholar.google.com.ua/citations?user=Qqyco5MAAAAJ&hl=uk

Сторінка автора в Електронній бібліотеці НАПН України: 
http://lib.iitta.gov.ua/cgi/users/home?screen=Workflow%3A%3AView&dataset=user&dataobj=757

Інші профілі:

E-mail: 
lab301@ukr.net


ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ  

Освіта: 
вища,Київський державний педагогічний інститут ім. О.М. Горького, вчитель фізики і електротехніки   

Досвід роботи:
45років

Теми дисертацій:
Тема кандидатської дисертації: «Плавлення й кристалізація фторвміщуючих полімерів за підвищених тисків».   

Наукова діяльність:  
Науковий керівник науково-дослідної теми відділу технологічної освіти Інституту педагогіки НАПН України «Науково-методичне забезпечення варіативного складника змісту профільного навчання технологій у професійному ліцеї». Реєстраційний номер 0118U003362. Термін виконання: 01.01.2018 – 31.12.2020 рр. Науковий керівник попередніх 3-х фундаментальних тем, які виконувалися у відділі з 2009 по 2017 рр.            

Перелік друкованої продукції:

Монографії:

Проектування змісту профільного навчання технологій  у старшій школі: [колективна монографія] / Тарара А.М., Вдовченко В.В., Мачача Т.С., Туташинський В.І. – К : 2017. – 361с. рукопис

Навчальні посібники:

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних

1. Тарара А.М. Методологічні аспекти проектування змісту профільного навчання технологій у старшій школі / А.М. Тарара // Проблеми сучасного підручника: зб. наук. праць / [ред. кол.; голов. Ред. – О.М. Топузов]. – К.: Педагогічна думка, 2016. – Вип. 16. – С. 403 – 414.
2. Тарара А.М. Проектування змісту предмета «Науково-технічна творчість» для профільного навчання технологій у старшій школі / А.М. Тарара // Український педагогічний журнал  / [ред. кол.; голов. Ред. – О.М. Топузов]. – К.: ТОВ «Центродрук», 2016. – Вип. 2. – С. 104 – 111.
3. Тарара А.М. Особливості реалізації змісту спеціалізації «Науково-технічна творчість» для профільного навчання старшокласників / А.М. Тарара // Проблеми сучасного підручника: зб. наук. праць / [ред. кол.; голов. Ред. – О.М. Топузов]. – К.: Педагогічна думка, 2017. – Вип. 18. – С. 209 – 219.
4. Тарара А.М. Профільне навчання технологій за спеціалізацією «Науково-технічна творчість»: методи реалізації змісту / А.М. Тарара // Проблеми сучасного підручника: зб. наук. праць / [ред. кол.; голов. Ред. – О.М. Топузов]. – К.: Педагогічна думка, 2017. – Вип. 19. – С 319-327.
5. Тарара А.М. Науково-методичне забезпечення основних складових змісту профільного навчання технологій у професійному ліцеї / А.М. Тарара, І.А. Сушко // Проблеми сучасного підручника: зб. наук. праць / [ред. кол.; голов. Ред. – О.М. Топузов]. – К.: Педагогічна думка, 2018. – Вип. 20. – С 436-447.
6. Тарара А.М. Системні наукові дослідження проектування змісту технологічного профілю навчання старшокласників / А.М. Тарара, М.К. Самохін, І.А. Сушко // Проблеми сучасного підручника: зб. наук. праць / [ред. кол.; голов. Ред. – О.М. Топузов]. – К.: Педагогічна думка, 2018. – Вип. 21. – С.

Статті у наукових фахових виданнях, що затверджені МОН України

Матеріали конференцій

Участь у науково-практичних заходах: 
1. Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми сучасного підручника» (16 червня 2016 року, Інститут педагогіки НАПН України, м.  Київ). 

2. Всеукраїнська науково-практична конференція «Європейський вимір Українських освітніх реформ» (2 березня 2016 року, Інститут педагогіки НАПН України, м.  Київ). 

3. Всеукраїнська веб-конференція «До нового навчального року» (30 серпня 2015 р., м. Київ, Інститут педагогіки НАПН України). 

4. Всеукраїнський семінар-практикум з технологічної освіти «Технологічна освіта в сучасних умовах: перспективи розвитку». (6-7 жовтня 2016р., м. Івано-Франківськ ). 

5. Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «STEM-освіта як шлях до інноваційного розвитку національної освіти». (28 жовтня 2016 р., м. Херсон). 

6. VІІ Міжнародна науково-практична конференція пам’яті академіка Д.О. Тхоржевського «Трудове навчання та технології»: сучасні реалії та перспектива розвитку», (3 березня 2017р., м. Київ). 

7. ІV Міжнародна науково-практична конференція пам’яті член-кореспондента НАПН України В.К.Сидоренка «Актуальні питання графічної підготовки: теорія, практика та шляхи розвитку», (4 березня 2017р., м. Київ). 

8. Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми фізико-математичної освіти і науки», (25-26 травня 2017р., м. Київ) 

9. Всеукраїнська науково-практична конференція (форум) «Трудове навчання в контексті проекту Нова українська школа», (15 травня 2017р., м. Київ). 

10. Всеукраїнський круглий стіл «Навчальні програми для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів», (19 травня 2017р., м. Київ). 

11. Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Від знаннєвої парадигми до компетентнісної: досвід, реалії, перспективи», (26-27 жовтня 2017 року на базі КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»). 

12. Круглий стіл «Трудове виховання і навчання учнів: сучасні пріоритети», (18 травня 2017р., м. Київ). 

13. VІІІ Міжнародна науково-практична конференція пам’яті академіка Д.О.Тхоржевського «Трудове навчання та технології»: сучасні реалії та перспектива розвитку». (23 березня 2018 року в м. Київ). 

14. V Міжнародна науково-практична конференція пам’яті член-кореспондента НАПН України В.К.Сидоренка «Актуальні питання графічної підготовки: теорія, практика та шляхи розвитку» (24 березня 2018 р. в м. Київ).

15. Звітна наукова конференція Інституту педагогіки НАПН України за 2017  рік «Зміст і технології шкільної освіти». (30 травня 2018 р., м. Київ). 

16. Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми сучасного підручника»  (18-19 травня 2018 р., м. Мінськ, Білорусія). 

17. Всеукраїнський семінар методистів трудового навчання і технологій обласних відділів освіти «Особливості вивчення трудового навчання в основній школі» (травень 2018 р., м. Харків). 

18. Всеукраїнська веб-конференція «Учені НАПН України – українським вчителям» (30 серпня 2018 р., м. Київ).

Науково-організаційна діяльність:  
1. Круглий стіл «Технологічна освіта учнів загальноосвітньої школи: сьогодні і в перспективі» ( 16 червня 2016р., м. Київ). 

2. Круглий стіл «Сучасна технологічна освіта учнів загальноосвітньої школи (профільний рівень)», ( 3 квітня 2017р., м. Київ). 

3. Семінар для вчителів трудового  навчання і технологій «Особливості вивчення трудового навчання в основній школі» (вересень 2017 р., м. Бровари). 

4. Круглий стіл «Профільна технологічна освіта учнів ліцею: сьогодні і в перспективі», ( травень,  2018р., м. Київ). 

5. Семінар для вчителів трудового  навчання і технологій «Особливості організації профільного навчання технологій у старшій школі» (травень 2018 р., м. Бровари).

Міжнародна діяльність:  
Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми сучасного підручника»  (18-19 травня 2018 р., м. Мінськ, Білорусія). 

Науково-педагогічна діяльність
Науковий керівник стажуванням доцента кафедри теорії і методики технологічної освіти, креслення та комп’ютерної графіки НПУ ім. М.П. Драгоманова Кільдерової Лілії Володимирівни в період з 12 березня 2018 року по 12 травня 2018 року.