Туташинський Василь Іванович

Старший науковий співробітник відділу технологічної освіти 


ORCID iD:

Науковий ступінь:
Кандидат педагогічних наук

Вчене звання:

Коло наукових інтересів:    
Інноваційна діяльність;
Технологічна освіта; 
Безпека життєдіяльності, 

Профіль вченого в Google Scholar:  

Сторінка автора в Електронній бібліотеці НАПН України:    
http://lib.iitta.gov.ua/cgi/users/home?screen=Workflow%3A%3AView&dataset=user&dataobj=985

Інші профілі:   
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003530200645&ref=brem

E-mail:     
tutashi@ukr.net


ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ  

Освіта:  
вища

Досвід роботи: 
педагогічний - 10 років; державної служби - 20 років; науковий - 8 років.

Теми дисертацій: 
Тема кандидатської дисертації: «Організаційно-педагогічні умови профільного навчання з технологій»

Наукова діяльність: 
Виконання  науково-дослідних тем:
«Проектування змісту профільного навчання технологій». Термін виконання: 01.01.2015 – 31.12.2017 рр.
«Науково-методичне забезпечення варіативного складника змісту технологічної освіти». Термін виконання: 01.01.2018 - 31.12.2020 рр.         

Перелік друкованої продукції:

Підручники:  
1. Трудове навчання (технічні види праці). Перун, 2017. – 116 с.

2. Технології (10-11 класи). Педагогічна думка. – К.: 2018.– 254 с.

3. Навчальні програми для профільного навчання учнів 10-11 класів: «Основи підприємництва»; «Металообробка»; «Основи машинознавства». – К.: 2017

Статті у наукових фахових виданнях, що затверджені МОН України 
1. Туташинський В.І. Концепція неперервної технологічної освіти. Зб. матер. Всеукр. наук.-метод. конференції, присвяченої 98-річчю від дня народження В. Сухомлинського. 28-29.09.2016 / уклад. О.Е. Жосан. - Кропивницький. 2016. – 412 с. С.353-349

2. Туташинський В.І. Генеза підручникотворення з трудового навчання і технологій в освіті України / В.І. Туташинський, О.В. Куліш // Проблеми сучасного підручника: зб. наук. праць / [ред. кол.; голов. Ред. – О.М. Топузов]. – К.: Педагогічна думка, 2017. – Вип. 18. – С. 209 – 219.


Участь у науково-практичних заходах: (за останні два роки)

 Всеукраїнський форум з трудового навчання. 15.05.2017 р. м. Київ.

 Всеукраїнський науково-практичний семінар «Професійна орієнтація: теорія і практика» 22.05 2017 р. м. Київ.

 Всекраїнський фестиваль науки, м. Київ, 18.05.2017 р.

 Міжнародні науково-практичні конференції:

«Проблеми сучасного підручника".18.05. 2017 року, м. Київ, Інститут педагогіки НАПН України

 «Трудове навчання та технології: сучасні реалії та перспектива розвитку" (23.03 2018 року, м. Київ)

 «Актуальні питання графічної підготовки: теорія і практика та шляхи розвитку" (24.03 2018 року, м. Київ).

 Вебінар з технологічної освіти. 2017, 2018 рр., м. Київ, НАПН України.

 Науково-практичний семінар з технологічної освіти для вчителів трудового навчання і технологій. 29.08.2018. м.Київ.

Тренінг з недискримінаційної експертизи підручників. 27-29.09.2018 р. м. Харків.


Науково-організаційна діяльність

Міжнародна діяльність

Науково-педагогічна діяльність