Вдовченко Віктор Володимирович

Старший науковий співробітник відділу технологічної освіти










ORCID iD:

Науковий ступінь:
Доктор філософії в галузі дизайну

Вчене звання:
Професор

Коло наукових інтересів:        
Художньо-проектна, технологічна освіта, реклама та дизайн, творчість, література, мистецтво. Неперервна система художньо-проектної освіти в освітній галузі «Технологія» (загальноосвітня /початкова, середня, старша/ школа – вища школа). 
Неперервна допрофільна підготовка учнів 5-9, профільна підготовка учнів 10-11(12) класів з «Основ дизайну» за авторськими навчальними програмами. 
Підготовка студентів дизайнерського факультету за авторськими навчальними програмами за спеціальностями: графічний дизайнер, веб-дизайнер, ландшафтний дизайнер, промисловий дизайнер, дизайнер костюма, дизайнер середовища. Блок психолого-педагогічних дисциплін: психологія і педагогіка (бакалавр), педагогіка і психологія вищої школи (спеціаліст, магістр), методика викладання образотворчого мистецтва і дизайну(бакалавр, спеціаліст, магістр), психологія творчості, психологія дизайн-діяльності, психологія реклами, педагогічна практика. 
Психологія літературної, мистецької, дизайнерської та технічної діяльності: дослідження, публікації, навчальні програми, посібники, літературно-мистецька діяльність.

Профіль вченого в Google Scholar: 
https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=list_works&hl=ru&user=1phoNYAAAAAJ

Сторінка автора в Електронній бібліотеці НАПН України:     
http://lib.iitta.gov.ua/cgi/users/home?screen=Workflow%3A%3AView&dataset=user&dataobj=760

Інші профілі:

E-mail: 
v_vdovchenko@ukr.net


ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ  

Освіта: 

Досвід роботи:

Теми дисертацій:

Наукова діяльність:          

Перелік друкованої продукції:

Монографії:

Навчальні посібники:

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних

Статті у наукових фахових виданнях, що затверджені МОН України

Матеріали конференцій

Участь у науково-практичних заходах:


Науково-організаційна діяльність

Міжнародна діяльність

Науково-педагогічна діяльність