Склад вченої ради

В Інституті педагогіки НАПН України діє вчена рада,
затверджена Постановою Президії НАПН України №1-2/5-79 від 23 березня 2016 року

Список членів ученої ради Інституту педагогіки НАПН України


п/п

Прізвище, ім’я,

по батькові

Науковий ступінь, вчене звання, посада

Підстава

1.


Топузов

Олег Михайлович

(голова ради)

доктор педагогічних наук, професор, віце-президент НАПН України, в.о. директора Інституту педагогіки

за наказом, 

наказ 47-о.д. від 28.04.2015р.

2.


Головко

Микола Васильович

(заступник голови ради)

кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, заступник директора з наукової роботи інституту

за наказом,

наказ 47-о.д. від 28.04.2015р.

3.


Засєкіна

Тетяна Миколаївна

(заступник голови ради)

кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, заступник директора з науково-експериментальної роботи інституту

за наказом,

наказ 47-о.д. від 28.04.2015р.

4.


Смолінчук

Лариса Симонівна

(вчений секретар ради)

кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, учений секретар інституту

за наказом,

наказ 47-о.д. від 28.04.2015р.

5.

Бібік

Надія Михайлівна

доктор педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник відділу початкової освіти 

за рішенням зборів колективу наукових  співробітників,  

протокол зборів наукових співробітників Інституту № 1 від  27.04.2015р.

6.

Бурда

Михайло Іванович

доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу математичної та інформатичної освіти

за рішенням зборів колективу наукових  співробітників, 

протокол зборів наукових співробітників Інституту № 1 від  27.04.2015р.

7.

Васьківська

Галина Олексіївна

доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу дидактики

за рішенням зборів колективу наукових  співробітників,

протокол зборів наукових співробітників Інституту № 1 від  27.04.2015р.

8.

Величко

Людмила Петрівна

доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу біологічної, хімічної та фізичної освіти

за рішенням зборів колективу наукових  співробітників,

протокол зборів наукових співробітників Інституту № 1 від  27.04.2015р.

9.

Голуб

Ніна Борисівна

доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу навчання української мови та літератури

за рішенням зборів колективу наукових  співробітників,

протокол зборів наукових співробітників Інституту № 1 від  27.04.2015р.

10.

Джурило

Аліна Петрівна

кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу порівняльної педагогіки, голова ради молодих вчених

за рішенням зборів колективу наукових  співробітників,

протокол зборів наукових співробітників Інституту № 1 від  25.02.2016р.

11.

Дічек

Наталія Петрівна

доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу історії педагогіки

за рішенням зборів колективу наукових  співробітників,

протокол зборів наукових співробітників Інституту № 1 від  27.04.2015р.

12.

Жук

Юрій Олексійович

кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач відділу моніторингу та оцінювання якості загальної середньої освіти

за рішенням зборів колективу наукових  співробітників,

протокол зборів наукових співробітників Інституту № 1 від  27.04.2015р.

13.

Ільченко

Віра Романівна

доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу інтеграції змісту загальної середньої освіти

за рішенням зборів колективу наукових  співробітників,

протокол зборів наукових співробітників Інституту № 1 від  27.04.2015р.

14.

Калініна

Людмила Миколаївна

доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу економіки та управління загальною середньою освітою

за рішенням зборів колективу наукових  співробітників,

протокол зборів наукових співробітників Інституту № 1 від  27.04.2015р.

15.

Кононенко

Юрій Григорович

директор департаменту загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України

за рішенням зборів колективу наукових  співробітників,

протокол зборів наукових співробітників Інституту № 1 від  27.04.2015р.

16.

Кизенко

Василь Іванович

кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу дидактики, голова профспілкового комітету інституту

за рішенням зборів колективу наукових співробітників,

протокол зборів наукових співробітників Інституту № 1 від  27.04.2015р.

17.

Курач

Лариса Іванівна

кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу навчання мов національних меншин  та зарубіжної літератури

за рішенням зборів колективу наукових співробітників,

протокол зборів наукових співробітників Інституту № 1 від  27.04.2015р.

18.

Локшина

Олена Ігорівна

доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу порівняльної педагогіки

за рішенням зборів колективу наукових співробітників,

протокол зборів наукових співробітників Інституту № 1 від  27.04.2015р.

19.

Ляшенко

Олександр Іванович

доктор педагогічних наук, професор, академік-секретар відділення загальної середньої освіти НАПН України

за рішенням зборів колективу наукових співробітників,

протокол зборів наукових співробітників Інституту № 1 від  27.04.2015р.

20.

Мальований

Юрій Іванович

кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, учений секретар відділення загальної середньої освіти НАПН України

за рішенням зборів колективу наукових співробітників,

протокол зборів наукових співробітників Інституту № 1 від  27.04.2015р.

21.

Мелешко

Віра Василівна

кандидат педагогічних наук,  старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу економіки та управління загальною середньою освітою

за рішенням зборів колективу наукових співробітників,

протокол зборів наукових співробітників Інституту № 1 від  27.04.2015р.

22.

Мороз

Петро Володимирович

кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу суспільствознавчої освіти

за рішенням зборів колективу наукових співробітників,

протокол зборів наукових співробітників Інституту № 1 від  27.04.2015р.

23.

Надтока

Олександр Федорович

кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу навчання географії та економіки

за рішенням зборів колективу наукових співробітників,

протокол зборів наукових співробітників Інституту № 1 від  27.04.2015р.

24.

Назаренко

Тетяна Геннадіївна

доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, головний науковий співробітник відділу навчання географії та економіки

за наказом,

наказ 47-о.д. від 28.04.2015 р.

25.

Онаць

Олена Миколаївна

кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу економіки та управління загальною середньою освітою, президент Асоціації керівників шкіл України

за рішенням зборів колективу наукових співробітників,

протокол зборів наукових співробітників Інституту № 1 від 27.04.2015р.

26.

Онищук

Людмила Анатоліївна

доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, головний науковий співробітник відділу інновацій та стратегій розвитку освіти

за наказом,

наказ 15-о.д. від 25.02.2016 р.

27.

Пироженко

Лідія Володимирівна

доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу міжнародних зв’язків та наукової співпраці

за наказом,

наказ 47-о.д. від 28.04.2015 р.

28.

Пометун

Олена Іванівна

доктор педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник відділу суспільствознавчої освіти

за рішенням зборів колективу наукових співробітників,

протокол зборів наукових співробітників Інституту № 1 від 27.04.2015р.

29.

Пузіков

Дмитро Олегович

кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач відділу інновацій та стратегій розвитку освіти

за рішенням зборів колективу наукових співробітників,

протокол зборів наукових співробітників Інституту № 1 від 27.04.2015р.

30.

Редько

Валерій Григорович

кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу навчання іноземних мов

за рішенням зборів колективу наукових співробітників,

протокол зборів наукових співробітників Інституту № 1 від 27.04.2015р.

31.

Савченко

Олександра Яківна

доктор педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник відділу початкової освіти

за рішенням зборів колективу наукових співробітників,

протокол зборів наукових співробітників Інституту № 1 від 27.04.2015р.

32.

Сисоєва

Світлана Олександрівна

доктор педагогічних наук, професор, академік-секретар відділення загальної педагогіки та філософії освіти НАПН України

за наказом,

наказ 70-о.д. від 08.06.2017 р.

33.

Сухомлинська

Ольга Василівна

доктор педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник сектору сухомлиністики відділу історії освіти Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О. Сухомлинського

за рішенням зборів колективу наукових співробітників,

протокол зборів наукових співробітників Інституту № 1 від 27.04.2015р.

34.

Тарара

Анатолій Михайлович

кандидат фізико-математичних наук, доцент, завідувач відділу технологічної освіти

за рішенням зборів колективу наукових співробітників,

протокол зборів наукових співробітників Інституту № 1 від 27.04.2015р.

35.

Цимбалару

Анжеліка Дмитрівна

доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, головний науковий співробітник відділу інновацій та стратегій розвитку освіти

за рішенням зборів колективу наукових співробітників,

протокол зборів наукових співробітників Інституту № 1 від 27.04.2015р.